Agenda ledenvergadering 26 oktober as

oktober 15, 2017 0 Bestuursnieuws

UITNODIGING

Tot het bijwonen van de algemene Ledenvergadering van v.v. SNS op donderdag 26 oktober a.s.in de kantine van v.v. SNS.

*********** AANVANG 20.30 UUR **********

AGENDA

1.Opening door de voorzitter.

2.Terugblik op het seizoen 2016-2017 / notulen ledenvergadering 2016

3.Sponsorcommissie afgelopen seizoen.

4.Jeugdzaken afgelopen seizoen.

5.Verslag van de penningmeester.

6.Verslag van de kascontrole commissie.

7.Benoeming van de kascontrole commissie.

8.Vaststellen van de contributie voor het seizoen 2017-2018 en vaststellen van de begroting voor het seizoen 2017-2018                                 .

9.Pauze.   Tijdens de pauze is iedereen in de gelegenheid om vragen voor de rondvraag schriftelijk in te dienen.

10.Bestuursverkiezing

Voorzitter                        J.C. Wagner             Aftredend en niet herkiesbaar

Penningmeester                       A. Driesse                 Aftredend en niet  herkiesbaar

Kandidaten voor voorzitter en penningmeester kunnen zich vóór 25 oktober as opgeven bij de secretaris

D. Huizer                  Aftredend en herkiesbaar

11.Inschrijving van de elftallen voor het nieuwe seizoen.

12.Geplande activiteiten voor het komende seizoen.

13.Rondvraag.

14.Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

Gezien het belang van een algemene Ledenvergadering wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Volg ons ook op twitter!