Bedankt voor inzet en werkzaamheden

oktober 11, 2015 0 Nieuws

Tijdens de ledenvergadering van donderdag 8 oktober jl. is aandacht geschonken aan het afscheid van Piet Huizer en Walter van Keulen van de sponsorcommissie. Als dank voor hun inzet gedurende vele jaren hebben zij een boeket bloemen en waardebon ontvangen.

Ook Adrie Maliepaard die volgens het rooster aftredend was als bestuurslid en niet herkiesbaar is,  heeft als dank eveneens een boeket bloemen en waardebon ontvangen. Adrie wordt als bestuurslid jeugdzaken opgevolgd door Kiley Schuurman.

 

 

Volg ons ook op twitter!