Informatiebrief multifunctioneel gebouw

Informatiebrief multifunctioneel gebouw

september 13, 2021 0 Bestuursnieuws

Beste leden.

Middels deze brief willen wij jullie namens het bestuur informeren over het lopende project omtrent een multifunctioneel gebouw op Stad aan ’t Haringvliet. Afgelopen jaar is onze vereniging door de gemeente benaderd om deel te nemen aan dit project binnen het dorp.

De gemeente heeft ons als vereniging gevraagd om deel te nemen aan dit project, de reden hiervoor is dat het terrein van onze vereniging is aangewezen als voorkeurslocatie om het multifunctionele gebouw te plaatsen. 

In dit gebouw zullen de twee basisscholen van ons dorp, verenigingsgebouw (huidige Trefpunt), gymzaal en v.v. S.N.S. een plaats krijgen. Voor onze vereniging zal dit betekenen dat de huidige opzet van ons complex zal gaan wijzigen. De locatie van het eerste veld en clubgebouw zullen worden vervangen door het multifunctionele gebouw, waardoor onze velden zouden gaan verhuizen naar de locatie van het huidige trainingsveld en het tweede veld.

Momenteel hebben er al diverse gesprekken met de gemeente plaatsgevonden, waarbij wij onze wensen en voorwaarden hebben besproken. Echter aangezien wij een vereniging zijn is ook jullie stem van belang.

Om deze reden hebben wij de gemeente gevraagd om een toelichting van het project te geven aan onze leden. Dit zal plaatsvinden tijdens onze ledenvergadering.

Wij, als bestuur van de vereniging hebben onze wensen en voorwaarden kenbaar gemaakt en zien dit multifunctionele gebouw als een kans om een volledig nieuw en duurzaam clubgebouw inclusief nieuwe velden te realiseren.

Graag willen wij jullie als leden van onze vereniging vragen om aanwezig te zijn bij de ledenvergadering en om vervolgens ook jullie stem te laten horen. 

Graag houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen van deze eventuele nieuwbouw.

Indien jullie vragen hebben kunnen jullie deze aan de bestuursleden stellen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van v.v. S.N.S.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons ook op twitter!