ledenvergadering 24 oktober VVSNS

oktober 18, 2019 0 Bestuursnieuws

UITNODIGING

 

Tot het bijwonen van de algemene Ledenvergadering van v.v. SNS op donderdag 24 oktober2019 a.s. in de kantine van v.v. SNS.

 

 

*********** AANVANG 20.30 UUR **********

 

AGENDA

 

 

  1. Opening door P.v Asperen

 

  1. Terugblik op het seizoen 2018-2019 / notulen ledenvergadering 2018

 

  1. Sponsorcommissie afgelopen seizoen.

 

  1. Jeugdzaken afgelopen seizoen.

 

  1. Verslag van de penningmeester.

 

  1. Verslag van de kascontrole commissie.

 

  1. Benoeming van de kascontrole commissie.

 

  1. Vaststellen van de contributie voor het seizoen 2019-2020

Vaststellen van de begroting voor het seizoen   2019-2020                             .

 

  1. Pauze

Tijdens de pauze is iedereen in de gelegenheid om vragen voor de rondvraag schriftelijk in te dienen.

 

  1. Bestuursverkiezing

Penningmeester                                                                A Driesse

M Huizer

 

Wedstrijd secretaris senioren/Portefeuillehouder terreinen   D Huizer

Oscar Bogaard

 

 

11.Inschrijving van de elftallen voor het nieuwe seizoen.

 

12. Geplande activiteiten voor het komende seizoen.

 

13 .Rondvraag.

 

14.Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

 

Gezien het belang van een algemene Ledenvergadering wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons ook op twitter!