SNS viert dit jaar haar 70-jarig bestaan

oktober 22, 2015 0 jubileum

vv SNS viert dit jaar haar 70-jarig bestaan. Een mooi gegeven, waar wij als vereniging dit jaar bij stil willen staan. Wij zijn op dit moment als Jubileumcommissie al een poos aan de slag om inhoud te geven aan dit jubileum. Hierbij zal zaterdag 25 juni centraal staan. Op deze dag willen wij met een ieder die zich welkom voelt ( leden, oud-leden, vrijwilligers van toen en nu, dorpsbewoners, geïnteresseerden enz ), vieren dat wij als vereniging al 70 jaar bestaan. Wij hebben als uitgangspunt dat er deze dag voor een ieder activiteiten plaatsvinden. Dit kunnen we niet alleen bedenken. Mochten er ideeën of tips zijn, horen wij dit graag. Dit kan door dit op een briefje te schrijven en in de ideeënbus ( kantine ) te gooien. Dit kan ook door middel van een email naar vvsns70jaar@hotmail.com of door één van ons aan te spreken.

Alvast dank. Wij hopen op een mooi jaar!

De jubileumcommissie
Kees Arensman, Eric Godrie, Gert-Jan v/d Welle en Jordi Smit

Volg ons ook op twitter!