Uitnodiging ledenvergadering 13 oktober

oktober 7, 2016 0 Bestuursnieuws

Onderstaand de uitnodiging van de van de algemene Ledenvergadering van v.v. SNS op donderdag 13 oktober.

——-

UITNODIGING Tot het bijwonen van de algemene Ledenvergadering van v.v. SNS op donderdag 13 oktober a.s. in de kantine van v.v. SNS.

*********** AANVANG 20.30 UUR **********

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Terugblik op het seizoen 2015-2016 / notulen ledenvergadering 2015
 3. Sponsorcommissie afgelopen seizoen.
 4. Jeugdzaken afgelopen seizoen.
 5. Verslag van de penningmeester.
 6. Verslag van de kascontrole commissie.
 7. Benoeming van de kascontrole commissie.
 8. Vaststellen van de contributie voor het seizoen 2016-2017 Vaststellen van de begroting voor het seizoen 2016-2017 .
 9.  Pauze. Tijdens de pauze is iedereen in de gelegenheid om vragen voor de rondvraag schriftelijk in te dienen.
 10.  Bestuursverkiezing Voorzitter J.C. Wagner Aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar Beheerde acc. G.J. v.d. Welle Aftredend en herkiesbaar
 11. Inschrijving van de elftallen voor het nieuwe seizoen.
 12. Geplande activiteiten voor het komende seizoen.
 13. Rondvraag.
 14. Sluitingvan de vergadering door de voorzitter.

Gezien het belang van een algemene Ledenvergadering wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Volg ons ook op twitter!