Informatie velden 3 maart a.s.

februari 18, 2016 0 Bestuursnieuws

Tijdens ledenvergadering en op nieuwjaarsreceptie meegedeeld, dat er gesproken wordt met gemeente en verenigingen over onderhoud velden. Inmiddels zijn we zo’n 2 jaar in gesprek en er gaat nu duidelijkheid komen. Door gemeente en verenigingen is dinsdag jl. een gezamenlijk persbericht naar buiten gebracht. Jullie hebben dit kunnen lezen. Als bestuur willen wij jullie op donderdagavond 3 maart a.s. informeren, over hoe het er voor SNS gaat uitzien.  Dat zal na de training zijn, dus omstreeks half 10.

 

 

Volg ons ook op twitter!