leden vergadering 14 DEC!!!

leden vergadering 14 DEC!!!

december 7, 2023 0 Bestuursnieuws

Tot het bijwonen van de algemene Ledenvergadering van v.v. SNS op donderdag 14 December 2023 a.s. in de kantine van

v.v. SNS. *********** AANVANG 20.30 UUR ********** AGENDA

1. Opening door Voorzitter.

2. Terugblik op het seizoen 2022-2023 / notulen ledenvergadering 2022

3. Sponsorcommissie afgelopen seizoen.

4. Jeugdzaken afgelopen seizoen.

5. Verslag van de penningmeester.

6. Verslag van de kascontrole commissie.

7. Benoeming van de kascontrole commissie.

8. Vaststellen van de contributie voor het seizoen 2023-2024 Vaststellen van de begroting voor het seizoen 2023-2024 .

9. Pauze. Tijdens de pauze is iedereen in de gelegenheid om vragen voor de rondvraag schriftelijk in te dienen.

10.Bestuursverkiezing. Aftredend herkiesbaar B.J Vogelaar

11. Inschrijving van de elftallen voor het nieuwe seizoen.

12.Geplande activiteiten voor het komende seizoen.

13. Rondvraag.

14. Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

Gezien het belang van een algemene Ledenvergadering wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

 

met vriendelijke groet,

Bestuur V.V. SNS

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons ook op twitter!