Uitnodiging Ledenvergadering

Uitnodiging Ledenvergadering

september 21, 2021 0 Bestuursnieuws

UITNODIGING

Tot het bijwonen van de algemene Ledenvergadering van v.v. SNS op donderdag 30 September a.s.  in de kantine van v.v. SNS.

*********** AANVANG 20.30 UUR **********

AGENDA

 1. Opening en vaststellen van de agenda door voorzitter . 
 1. Project manager van de gemeente geeft een toelichting over de eventuele nieuwbouwplannen op ons complex.
 1. Terugblik op het seizoen 2019 /2020/ notulen ledenvergadering 2019/2020.
 1. Sponsorcommissie afgelopen seizoen.
 1. Jeugdzaken afgelopen seizoen.
 1. Verslag van de penningmeester.
 1. Verslag van de kascontrole commissie.
 1. Benoeming van de kascontrole commissie.
 1. Vaststellen van de contributie voor het seizoen 2021-2022

Vaststellen van de begroting voor het seizoen   2021-2022 .

 1. Pauze.

Tijdens de pauze is iedereen in de gelegenheid om vragen voor de rondvraag schriftelijk in te dienen. 

 1. Bestuursverkiezing 2019/2020

Wedstrijd secretaris senioren/Portefeuillehouder terreinen:   D Huizer  

                                                                                               Oscar Bogaard    

Voorzitter:   Piet van Asperen

 

12 Inschrijving van de elftallen voor het nieuwe seizoen.

13 Geplande activiteiten voor het komende seizoen.

14 Rondvraag.[Stemming voor of tegen nieuwbouw op ons complex]

15 Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

Gezien het belang van een algemene Ledenvergadering wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons ook op twitter!